Zawód tłumacza wymaga doskonałej znajomości języka obcego – w tym nie tylko słów i zasad gramatycznych, ale także slangów, skrótów myślowych czy kultury danego państwa.

Zawód tłumacza wymaga doskonałej znajomości języka obcego – w tym nie tylko słów i zasad gramatycznych, ale także slangów, skrótów myślowych czy kultury danego państwa. Uwierzytelnione tłumaczenie jest szczególnym rodzaj przekładu, bowiem nie może być wykonywane przez zwykłego tłumacza.

Tłumaczenie uwierzytelnione wraz z pieczęcią

Tłumaczenie uwierzytelnione realizowane może być wyłącznie przez uprawnioną do tego celu osobę. Dysponować ona musi określonymi uprawnieniami, które uzyska po zdania specjalistycznego egzaminu. Zawód ten wpisany jest w kategorię zawodów zaufania publicznego, a za jakikolwiek błąd podczas wykonywania translacji powoduje, że tłumaczowi grożą konsekwencje prawne. Tłumacz przysięgły znajduje się także na ogólnodostępnej liście, która jest poświadczeniem jego kwalifikacji. Uwierzytelnione tłumaczenie musi być także opatrzone pieczęcią z podpisem tłumacza.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego?

Uwierzytelnione tłumaczenie wymagane jest podczas translacji dokumentów o mocy prawnej, które mają być następnie przedłożone przed określoną instytucją – np. sądem, organem administracji publicznej, urzędem stanu cywilnego czy urzędem miasta. Przekłady tego typu obejmują akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, testamenty, umowy o pracę, najmu, zwolnienia lekarskie, dokumentację medyczną, dokumenty rejestracyjne pojazdów, faktury zakupów, polisy ubezpieczeniowe, akty notarialne, faktury zakupu, dyplomy ukończenia szkół wyższych, pełnomocnictwa, certyfikaty rezydencji, zaświadczenia o statusie studenta, świadectwa szkolne, pracy, legitymacje, KRS, dokumenty finansowe, dowody osobiste czy prawa jazdy.

Jakie mogą być rodzaje tłumaczenia?

Tłumaczenia techniczne cena zależna jest od rodzaju translacji oraz jej objętości. W zależności od charakteru, mogą być to przekłady z obszaru medycyny, budownictwa, matematyki, fizyki, konstrukcji czy mechaniki. W przypadku translacji technicznych oczywiście konieczna jest znajomość języka obcego, jednak niezwykle istotna jest także wiedza techniczna. Specyficzne słownictwo branżowe, techniczne i naukowe jest konieczne, bowiem znacząco wpływa na istotę tłumaczenia. Bardzo ważne jest zatem podjęcie współpracy z doświadczonym tłumaczem – jedynie wówczas otrzymamy pewność, iż wykonany przekład jest w pełni zgodny z oryginałem. Biuro tłumaczeń Poznań dysponuje profesjonalnymi tłumaczami, którzy nie tylko dogłębnie znają dany język obcy, ale także posiadają dodatkowe wykształcenie w określonej dziedzinie.