Firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku, potrzebują dużych środków finansowych na rozwój swojego biznesu. To konieczne, aby móc utrzymać działalność na odpowiednim poziomie. Jednym z tego typu rozwiązań jest leasing. Każdy leasingodawca ma jednak własny sposób udzielania go przedsiębiorstwom o krótkim stażu. Czym więc charakteryzuje się leasing dla nowych firm? Odpowiadamy.

Leasing dla nowych firm- czym się charakteryzuje?

Firmy leasingowe mają odmienne sposoby traktowania nowych firm na rynku. Inaczej interpretują te kwestie i ciężko jednoznacznie stwierdzić, po ilu miesiącach działalności uznają firmy, za odpowiednio długo istniejące na rynku. Otrzymanie umowy leasingowej może być problematyczne zwłaszcza dla tych przedsiębiorstw, które funkcjonują krócej niż pół roku. To warunek konieczny dla większości firm leasingowych. Wiąże się to jednoznacznie z mniejszym ryzykiem ze strony leasingodawców, którzy mogą obawiać się udzielenia tego typu finansowania w niepewne ręce.

Jeśli jednak wybrana firma nie ma odpowiedniego stażu na rynku, firma finansująca leasing może zgodzić się na umowę pod warunkiem zabezpieczenia transakcji w formie wysokiej opłaty wstępnej o bezzwrotnym charakterze. To niejako miałoby być skutecznym zabezpieczeniem na wypadek niemożności wywiązania się z umowy ze strony nowego przedsiębiorstwa.

Jaką formę finansowania warto wybrać dla nowej firmy?

Zdecydowanie leasing dla nowych firm jest o wiele prostszą formą uzyskania dodatkowego finansowania niż umowa kredytowa. Wszystko to dzięki wykorzystaniu środka trwałego, który jest odpowiednim zabezpieczeniem finansującego. Dodatkowo przedmiot ten można uzyskać niezależnie od tego, jakie są w tym przypadku formy działalności- czy jest to przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka. 

Leasing na start można uzyskać w zasadzie na każde środki trwałe. Podczas podpisywania umowy konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów czy wpłata czynszu inicjacyjnego, czyli odpowiedniej opłaty wstępnej. Umowy leasingu dla firm o krótkim stażu na rynku mogą jednak wiązać się z koniecznością wpłaty wyższego wkładu oraz będą związane z wykazaniem odpowiednich dokumentów poświadczających stabilną sytuację firmy. Są to 

  • oświadczenia o osiąganych dochodach,
  • oświadczenia o braku zaległości względem Urzędu Skarbowego, ZUS,
  • roczne deklaracje podatkowe PIT,
  • wyciągi z rachunków,
  • oświadczenia o stanie zobowiązań typu kredyty, pożyczki i inne.

Dodatkowo wybrane firmy leasingowe mogą przeprowadzać również odpowiednie weryfikacje danego przedsiębiorstwa w wybranych miejscach, takich jak BIK, GUS, KRS czy REGON. Leasing na start wymaga zastosowania odpowiednich procedur weryfikacyjnych, dzięki temu firma udzielająca umowy leasingowej ma możliwość zabezpieczenia się w sytuacji braku spłaty rat. Stąd też nowe przedsiębiorstwa mogą uzyskać niższe kwoty finansowania niż standardowe limity dla danych środków trwałych.

Jak zwiększyć szansę na uzyskanie leasingu na start?

Nowo powstałe firmy mają szansę zwiększyć kwoty finansowania leasingowego, wykazując odpowiednie dokumenty, takie jak, chociażby:

  • referencje od firm zewnętrznych,
  • biznesplan,
  • kontrakty i listy z klientami,

oraz inne im podobne, które mogą mieć znaczenie dla firm leasingowych.

Leasing dla nowych firm najczęściej jest udzielany poprzez wpłaty odpowiedniego czynszu, czyli tak zwanego wkładu własnego. Jednak w niektórych przypadkach istnieje możliwość podpisania umowy zabezpieczającej na wypadek problemów z wypłacalnością, takie jak między innymi poręczenia ze strony innych firm i osób prywatnych, hipoteka na nieruchomość, weksel in blanco czy gwarancja odkupu. To pozwala uzyskać odpowiednie zabezpieczenie na wypadek wszelkiego rodzaju sytuacji dla firmy udzielającej finansowania.

Czy warto zdecydować się na leasing dla nowej firmy?

Leasing na start jest najbardziej przystępną formą finansowania dla nowych przedsiębiorców. Większość z wybranych firm leasingowych decyduje się na udostępnienie środków dla przedsiębiorstw obecnych na rynku przez minimum pół roku. W tym celu konieczne jest również odpowiednie zabezpieczenie umowy. Firmy analizujące wypłacalność wybranego przedsiębiorstwa biorą pod uwagę ryzyko i wiarygodność przedsiębiorcy. Dodatkowo w tym przypadku może on uzyskać o wiele niższą kwotę dla wybranych środków trwałych. W poszukiwaniu odpowiedniej firmy leasingującej, sprawdź ofertę ClickLease i wybieraj spośród 40 różnych leasingodawców tak, aby uzyskać jak najkorzystniejszą umowę dla swojej działalności.