Bitcoin w ostatnim czasie bije rekordy popularności. Coraz więcej się o nim mówi, a także coraz więcej kosztuje. Jednak jak on właściwie powstał i jak on działa? Sprawdźmy.

O kryptowalutach zaczęło się mówić już w latach 90 poprzedniego wieku. Ludzie chcieli mieć możliwość używania zdecentralizowanej waluty, nad którą nie panuje żaden rząd. W tamtych czasach technologia jeszcze nie pozwala na wprowadzenie takiego czegoś. Jednak sytuacja się zmieniła w 2008 roku, głównym zapalnikiem był międzynarodowy kryzys gospodarczy. W tym momencie powstało kilka kryptowalut, między innymi Bitcoin. Został stworzony osobę, która podawała się za Satoshi Nakamoto. Nadal po 13 latach od powstania tej waluty, nie jest wiadome, kto za nią stał i czy była to jedna osoba, czy grupa osób.

W jaki sposób działa Bitcoin?

Bitcoin jest zdecentralizowaną walutą, oznacza to, że nie kontroluje jej żaden rząd ani instytucja. Bitcoin jest nazywany kryptowalutą. Co to oznacza? Kryptowalutami określa się waluty elektroniczne, do których zabezpieczenia, tworzenia i weryfikacji używa się kryptografii. Tutaj pewnie wiele osób zada sobie następne pytanie, czym jest kryptografia? Kryptografią nazywamy wszystkie techniki i sposoby, które pozwalają na zakodowanie danych, w taki sposób, żeby informacje te mogła rozszyfrować tylko osoba, która wie, jak zostały one zakodowane. Najszerzej znaną techniką kryptograficzną jest szyfr cezara, jak możecie pamiętać ze szkoły, polega on na przesunięciu liter o kilka miejsc w alfabecie. W przypadku Bitcoina stosowana jest technika zwana hashowaniem. Wytłumaczenie, na czym ona polega i w jaki sposób działa, wymagałoby napisania całego innego artykułu, więc się tym tutaj nie zajmę. Zakodowane tak dane są wręcz niemożliwe do rozszyfrowania.

Jak powstaje Bitcoin?

Bitcoin powstaje w procesie zwanym kopaniem. Polega on na wykorzystywaniu mocy obliczeniowej komputerów, które są nazywanie koparkami. Takie urządzenia wykonują różne operacje matematyczne mające na celu weryfikowanie i zatwierdzanie transakcji Bitcoin. Za każdy nowy blok dodany do Blockchainu, emitowana jest pewna ilość Bitcoinów. Rozdzielana jest ona pomiędzy górników w zależności od wkładu w kopanie.

Blockchain jest to pewien łańcuch połączonych ze sobą matematycznie bloków, które zawierają zapis transakcji. Pozwala on na chronologiczne i jednorazowe zapisanie wszystkich danych. Tak przygotowany blok zapewnia 100% pewność, że żadne transakcje nie będą „podrobione”. W razie, gdyby ktoś chciał siłą zmienić dane wewnątrz bloku, to wszystkie następne bloki, zaczęły, by powstawać z błędami, tym samym dając znać, że stało się coś złego.

Przeciętny „górnik” Bitcoina nie ma na tyle dużej kopalni, żeby jej moc obliczeniowa wystarczyła na przeprowadzenie wszystkich potrzebnych obliczeń matematycznych, na wytworzenie bloku. Z tego powodu górnicy łączą się w zbiorowiska zwane „mining pools„. Po wytworzeniu Bloku otrzymane Bitcoiny są dzielone odpowiednio ze względu na wkład każdego użytkownika. Warto zaznaczyć, że wraz z ilością stworzonych bloków, ilość wytwarzanych Bitcoinów się zmniejsza. Początkowo za jeden blok górnicy do podzielenia otrzymywali 50 Bitcoinów, aktualnie otrzymują 3.125 Bitcoina. Wydobycie zmniejsza się o połowę co każde 210 tysięcy bloków. Z aktualną mocą obliczeniową oznacza to około 4 lata.

Bezpieczeństwo Bitcoina

Tak jak wspominałem wyżej, koparki odpowiadają za sprawdzanie i przetwarzanie wszystkich transakcji, jakie są wykonywane. Często jedna transakcja jest sprawdzana dziesiątki, a nawet setki razy, pozwala to na prawie stuprocentowe upewnienie się, że wszystko jest w porządku. Oznacza to, że oszukanie systemu jest prawie niemożliwe i nie stracisz np. 10 Bitcoinów, jeśli chciałeś wysłać tylko jeden. Gdyby transakcje nie były badane w bardzo rygorystyczny sposób, takie problemy mogłyby mieć miejsce.

Z powodu decentralizacji jesteśmy pewni, że nie stracimy dostępu do naszej waluty. Wszystkie komputery, zajmujące się kopaniem musiałyby w jednym momencie ulec awarii lub wyłączeniu, żebyśmy stracili możliwość użycia kryptowalut. Co jest wręcz niemożliwe. Wystąpienie takiej sytuacji wymagałoby wysadzenia kilkuset głowic jądrowych wokół ziemi, których ładunek elektryczny zniszczyłby całą elektronikę na globie. Chociaż w takim momencie, kryptowaluty byłyby twoim najmniejszym problemem.

Podsumujmy

Bitcoin jest walutą, która nie podlega żadnemu państwu ani organizacji, jej wydobyciem zajmują się górnicy, którzy za swoją prace otrzymają wypłatę właśnie w postaci tej kryptowaluty. Jest wręcz idealnie zabezpieczona i bardzo bezpieczna. Jak widzicie, jest to waluta prawie idealna. Jej minusem jest cena, która cały czas się zmienia. Jeśli postanowicie kupić Bitcoina, to pamiętajcie, że możecie na nim dużo zyskać, jak i stracić.

Przygotowanie artykułu: Odkryj Bitcoin – strona-poradnik o podstawach działania Bitcoina dla początkujących.