Czy głupi to przekleństwoGłupi jest przymiotnikiem, używanym w mowie potocznej. Nie jest to słowo powszechnie uznawane za wulgarne czyli nie jest przekleństwo, natomiast może być obraźliwe. Przymiotnik „głupi” jest nacechowany negatywnie oraz ma wydźwięk związany z pogardą.
Głupi inaczej pogardliwie – mało inteligentny, mało bystry, niemądry, zachowujący się niewłaściwie.

Nie zawsze jednak słowo głupi odnosi się do ilorazu inteligencji danej osoby, lub jej poziomu wiedzy. Określenie „głupi” lub „głupia” często również jest używane do wyrażenia opinii na temat zachowania, postępowania danej osoby, która jest nam odległa np. z powodów moralnych, etycznych oraz innych.

Przykłady:
– „Ale on jest głupi, znowu nie zdał egzaminu”
– „To było bardzo głupie co powiedziałeś na mój temat”
– „Ona jest tak głupia, że nie potrafi obsłużyć Facebooka”

Od przymiotnika głupi mamy rzeczownik „głupek”, który również jest nacechowany negatywnie i ma wydźwięk zdecydowanie obraźliwy i pogardliwy. Nie jest to natomiast przekleństwo, ani słowo uznane powszechnie za wulgarne.

Przykłady
– „Nie ma sensu z nim rozmawiać, to jest głupek”
– „Ty głupku! Prawie spowodowałeś wypadek!”

Przymiotnik „głupi” odnosi się nie tyko do osób. W przypływie złych emocji również odnosi się do przedmiotów, zjawisk, zwierząt.

Przykłady:
– „Ten głupi telefon znowu się zawiesił”
– „Co to głupi pies, pogryzł moje wszystkie buty!”
– „Pojechalibyśmy nad jezioro, ale jest głupia pogoda”