Czy pracujesz w firmie, która wymaga od swoich pracowników posiadania uprawnień Sep? A może chcesz do takiej firmy dołączyć? Jak zrobić to najlepiej i dla kogo przeznaczone są szkolenia w zakresie uprawnień SEP dowiesz się z tego artykułu.

Uprawnienia SEP – co to jest?

Co to w ogóle znaczy sformułowanie uprawnienia SEP i dlaczego coraz więcej pracodawców wymaga tego rodzaju uprawnień od swoich pracowników? Przede wszystkim warto rozwinąć skrót SEP. Oznacza on skrótowo zapisaną nazwę, która w pełnej formie określa Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Ta organizacja zajmuje się szkoleniami i wydawaniem certyfikowanych zaświadczeń o uprawnieniach SEP dla wszystkich tych, którzy chcieliby zdobyć określone kwalifikacje zawodowe. Te uprawnienia są związane z szeroko pojętymi urządzeniami elektrycznymi, grzewczymi i gazowymi. Aby w pełni zrozumieć potrzebę posiadania kwalifikacji określanych potocznie jako uprawnienia SEP, należy przyjrzeć się bliżej tym trzem grupom.

Uprawnienia SEP G1 nie tylko dla elektryków

Istnieją trzy różne rodzaje uprawnień wydawanych przez SEP. Grupę pierwszą otwiera kategoria obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych. Jest to tak szerokie pojęcie, że dziś tego rodzaju uprawnienia sepowskie potrzebuje bardzo wielu pracodawców, a ich liczba stale rośnie.

Jeśli eksploatację urządzeń elektrycznych potraktować szeroko, okaże się, że dzisiejsze stanowiska pracy wykorzystują w każdej branży urządzenia elektryczne. W firmie lub dziale IT może to oznaczać, że wszyscy informatycy, zajmując się administrowaniem siecią, powinni tego rodzaju uprawnienia posiadać. Podobnie jak pracownicy innych branż, między innymi w marketach do obsługi urządzeń zgniatających kartonowe opakowania, w przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów, w fabrykach zatrudniających operatorów CNC i tak dalej.

Uprawnienia SEP G2 dla urządzeń grzewczych i klimatyzacji

Grupa druga uprawnień SEP jest dla tych osób, które zajmują się urządzeniami grzewczymi. Coraz powszechniejsze jest używanie różnego rodzaju nawiewów i klimatyzatorów w okresie letnim lub grzewczych w zimowym. Do ogrzewania pomieszczeń lub do ich schładzania używane są urządzenia, do ich obsługi natomiast należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Sieć nawiewu może obsługiwać zarówno ciepłe jak i zimne powietrze, pracuje jednak na podstawie pracy maszyn korzystających  z energii elektrycznej. Odbycie szkolenia SEP w tej kwestii na pewno nie zaszkodzi.

SEP G3 do obsługi urządzeń gazowych

Ostatnią z grup zawodowych, dla których przeznaczone są szkolenia SEP jest grupa tych, którzy zajmują się urządzeniami gazowymi, w skrócie o określana jako uprawnienia Sep G 3. Upewnienia służą wszystkim tym, którzy zajmują się eksploatacją i konserwacją urządzeń pracujących na gaz. Instalacja domowej kuchenki czy pieca gazowego w domu oznacza konieczność zatrudnienia specjalisty, który odbył odpowiednie szkolenia i posiada kwalifikacje do podpisania odpowiednich dokumentów. Liczba nowoczesnych pieców gazowych nie dotyczy jednak przecież jedynie gospodarstw domowych, dlatego warto sprawdzić, gdzie organizowane są szkolenia SEP na odpowiednim poziomie. W skrócie oznacza to, że rośnie liczba przedsiębiorstw, w których poszukuje się pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, potwierdzonymi certyfikatami wydawanymi po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu na uprawnienia SEP w pożądanej kategorii.

Uprawnienia SEP D, czyli praca w dozorze maszyn i sieci

Uprawnienia sepowskie nie obejmują jedynie szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń i technicznych różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Kolejnym krokiem jest wzięcie udziału w szkoleniu elektrycznym dla osób zajmujących się dozorem. Urządzenia w jednym miejscu muszą być bowiem odpowiednio ustawione, a poszczególne prace wykonane z należytą starannością, wymagają też cyklicznych przeglądów. Tak naprawdę odpowiednie okablowanie sieci internetowej nie różni się wiele od tego, które dostarcza oświetlenie, powinno być zatem odpowiednio ustawione. Urządzenia dające dostęp do sieci i umożliwiające nowoczesną pracę biurową korzystają także z energii elektrycznej do pracy. Dla wszystkich należy zadbać o odpowiedni pobór mocy i postawić odpowiednie urządzenia zabezpieczające, aby korzystanie z całej infrastruktury elektrycznej było bezpieczne zarówno dla pracowników jak i dla samych, nie niekiedy bardzo przecież kosztownych, urządzeń elektrycznych. Podobnie wygląda kwestia nawiewów powietrza czy zadbania o odpowiednią pracę coraz bardziej wypełnionych elektryką pieców gazowych.

Warto zauważyć, że każdy z tych obszarów oznacza obsługę urządzeń, jakich coraz więcej pojawia się w naszym otoczeniu. Nic zatem dziwnego, że szkolenia SEP odznaczają się coraz większą popularnością wśród pracowników wielu branż. Już dziś można zgłosić się do organizującej szkolenia SEP firmy i poprawić swoją atrakcyjność wobec potencjalnych pracodawców.

Więcej informacji dowiesz się na kursyzawodowe.pl.