Zdecydowałeś, że wprowadzisz do swojego przedsiębiorstwa system rejestracji czasu pracy (RCP)? Świetnie, ponieważ ta decyzja usprawni działanie zakładu, zwiększy motywację pracowników i ich satysfakcję z wykonywanych zadań. Pozwoli także chronić środowisko, dzięki redukcji zużycia papieru. Czy to jedyne korzyści takiej zmiany?

Oprogramowanie RCP – podstawa księgowości

Decydując się na wprowadzenie oprogramowania RCP, musisz mieć świadomość konieczności obsługi wielu rejestracji dziennie, spisywania czasów i systematycznego obliczania dniówek pracowników. Kontrolę nad systemem rejestratorów (na szczęście!) będzie sprawował komputer, na którym zostanie zainstalowane odpowiednie oprogramowanie RCP. W czym właściwie może ono pomóc i dlaczego ważne jest, aby wybrać je mądrze?

Wygodne prowadzenie ewidencji

Podstawową funkcją oprogramowania RCP jest rejestracja obecności. Dzięki zapisywanym czasom odczytu karty, skanu palca lub twarzy od razu poznasz spóźnialskich i wychodzących wcześniej. Program natomiast policzy efektywny czas ich pracy, za który należy się im zapłata. Działa to również w drugą stronę, zobaczysz którzy pracownicy są ambitni, zostają dłużej niż potrzeba i, być może, zasługują na premię.

Zapobieganie ewentualnym nadużyciom lub pomyłkom

Zdarza się, zwłaszcza na początku korzystania z systemu rejestracji czasu pracy, że pracownicy, czy to z nieuwagi, czy przez zwykłe rozkojarzenie, czy wreszcie celowo, zapominają o tym, aby zarejestrować swoje wejście lub wyjście. Odrobinę rzadziej dochodzi do sytuacji podwójnego wpisu w ten sam dzień (np. kiedy pracownik pożyczył komuś swoją kartę). Takie przypadki wychwytywane są przez oprogramowanie RCP celem uzgodnienia rejestracji – na przykład przez rozmowę z pracownikiem lub przy pomocy monitoringu.

Wygodne zarządzanie urlopem

Nie każda jednak nieobecność jest oznaką niewłaściwego zachowania pracownika. Ma on bowiem prawo do urlopu, niekiedy przytrafia się mu również choroba. Te i inne powody braku deklaracji obecności rozumie również oprogramowanie RCP, które uwzględnia je w odpowiedni sposób w swoich algorytmach. Dla pewności, że będzie ono dostosowane do polskich realiów i przepisów, wybierz takie, które napisali polscy programiści.

Generowanie raportów 

Na koniec miesiąca (a może częściej), będziesz chciał otrzymać raport z funkcjonowania firmy. Oprogramowanie RCP jest w stanie wygenerować taki dokument. Porównując zawarte w nim dane z kilku kolejnych miesięcy możesz sprawdzić, jak poprawiła się punktualność Twoich pracowników, a co za tym idzie – efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa.