ile to jest 1/4(jedna czwarta)
1/4(jedna czwarta) ciasta została zabrana.

1/4 czyli słownie – jedna czwarta(ang.- quarter), a pełniej mówiąc jedna czwarta całości. Jak rozumieć zapis 1/4 i ile to jest?
Obrazowo opisując całość to 1, jeśli podzielimy całość na cztery części uzyskamy ¼.
Analogicznie jeśli całość to np. 100 i podzielimy 100 na cztery uzyskamy 25 i w tym przypadku jedna czwarta ze stu to  właśnie 25.

Oby uzyskać 1/4 jakiejś liczby po prostu wystarczy ją podzielić na 4.

1/4 może być wyrażona jako:
– jedna czwarta(słownie)
– 0,25 – czyli w postaci ułamka dziesiętnego, słownie mówimy wtedy – dwadzieścia pięć setnych
– 25% – słownie – dwadzieścia pięć procent
– W mowie potocznej używamy również słowa ćwiartka. Ćwiartka to dokładnie to samo co 1/4.
– W ujęciu czasu ćwiartką jest kwadrans, który oznacza 15 minut, skoro godzina to 60 minut, to już wiemy, że gdy podzielimy 60 minut na 4 części to otrzymamy cztery razy po 15 minut.
– 250ml to jedna czwarta litra
– 250 gram to jedna czwarta kilograma

¼ + ¼ + ¼ + ¼ = 1
25% + 25% + 25% + 25% = 100%
ćwiartka + ćwiartka + ćwiartka + ćwiartka = całość
Jak widać w zależności od potrzeby jedną czwartą możemy wyrazić na wiele sposobów w zależności od sytuacji.
Co będzie zatem oznaczać w kulinarnym przepisie – wsyp mąkę, 1/4 szklanki? Teraz to proste, skoro pełna szklanka mąki to całość, to wizualnie podzielmy szklankę na 4 części i wsypmy jedną czwartą całości 😊

Wizualnie poniżej możemy przedstawić 1/4 również w ten sposób: