Chociaż określenie HACCP może brzmieć nieco enigmatycznie, odnosi się do obowiązującej w polskiej gastronomii już od pewnego czasu normy. Każda firma działająca na rynku żywności w tej właśnie branży jest zobligowana do spełnienia pewnych warunków. Czym dokładnie jest ten system? Jak przebiega wdrożenie i jak przygotować dokumentację HACCP?

1. Czym jest HACCP?

2. Wdrożenie HACCP – Warszawa. Zasady

3. HACCP — czy można wdrożyć go samodzielnie?

Jeżeli interesuje cię wdrożenie HACCP w twojej firmie, warto powierzyć sprawę firmie zajmującej się kompleksowymi wdrożeniami systemu HACCP. Warszawa to spory rynek, dlatego w stolicy z pewnością nie będziesz mieć kłopotu z wyborem.

Czym jest HACCP?

Rozwinięcie określenia HACCP to po angielsku Hazard Analysis and Critical Control Points System, co na język polski tłumaczy się jako System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych. W języku potocznym używa się nazwy normy ISO 22000 oraz systemu bezpieczeństwa żywności.

Na czym polega praktyczne zastosowanie systemu HACCP w branży gastronomicznej? Jego celem jest zdiagnozowanie, gdzie znajdują się ewentualne zagrożenia zdrowotne oraz krytyczny punkt kontroli. Po ustaleniu sytuacji faktycznej i wskazaniu krytycznych punktów kontroli można skupić się na usuwaniu potencjalnych zagrożeń – przede wszystkim mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych – w miejscu ich powstawania. Pozwala to skupić się na bezpieczeństwie żywności.

Wdrożenie HACCP – Warszawa. Zasady

System HACCP w sektorze spożywczym wdrażany jest zwykle etapami. W poniższych punktach skupiamy się na doświadczeniach warszawskich firm, jednak można odnieść je także do sytuacji innych przedsiębiorstw działających w branży. Jak zatem przebiega ten proces?

  • Audyt

W pierwszej kolejności badana jest sytuacja. Audytor systemu sprawdza sposób działania zakładu, działające w nim procesy i powiązania między nimi.

  • Szkolenia HACCP

Następnie wszyscy pracownicy są zapoznawani z niezbędną wiedzą dotyczącą obowiązujących norm, przepisów prawa i rekomendowanych procedur w sprawie higieny środków spożywczych.

  • Wdrażanie systemu

Kolejnym krokiem jest faktyczne wdrożenie HACCP w firmie, zgodnie z opracowanym harmonogramem.

  • Audyty

Po wyszkoleniu audytora wewnętrznego na bieżąco prowadzi się audyty wewnętrzne i certyfikujące.

HACCP — czy można wdrożyć go samodzielnie?

Teoretycznie możliwe jest wdrożenie HACCP własnymi siłami, jednak może to być ryzykowne. Produkcja żywności w Polsce jest obwarowana wieloma restrykcyjnymi przepisami, a czyhających zagrożeń jest mnóstwo. Brak świadomości tych uwarunkowań może być bardzo kosztowny i obarczony wieloma konsekwencjami.