Logopeda

Zaburzenia mowy to problem, który dotyczy bardzo wielu dzieci. Pod żadnym pozorem nie należy ich jednak lekceważyć. Nieleczone wady wymowy mogą w przyszłości zaburzyć możliwości edukacyjne dziecka oraz jego procesy poznawcze i społeczne. Nie wspominając o tym, że mogą one wywołać u dziecka negatywną samoocenę i niskie poczucie własnej wartości. Dlatego też podpowiadamy, kiedy wybrać się z dzieckiem do logopedy. Przeczytaj, a dowiesz się również, na jakie inne rodzaje zaburzeń mowy u dzieci trzeba uważać.

Kiedy iść z dzieckiem do logopedy?

Logopeda to specjalista, który zajmuje się leczeniem u dzieci wad wymowy. To jednak jeszcze nie wszystko. Logopeda pomaga dzieciom również zmierzyć się z barierami w komunikacji językowej i je pokonać. Dlatego też warto zabrać do niego dziecko nie tylko w przypadku jąkania. Istnieje znacznie więcej zaburzeń wymowy, które również wymagają leczenia. Są to m.in.:

  • Brak mowy u 3-latka;
  • Mówienie przez nos;
  • Występowanie zmian anatomicznych w budowie narządów mowy u dziecka;
  • Podejrzenie wady słuchu;
  • Jąkanie się i powtarzanie sylab.

Do logopedy warto wybrać się także, jeżeli u dziecka zaobserwowało się niepokojący sposób mówienia.

Dziecko u logopedy

Jakie są rodzaje zaburzeń rozwoju mowy?

Istnieje kilka rodzajów zaburzeń mowy, a sposób ich leczenia uzależniony jest od tego, z jakim zaburzeniem ma się do czynienia. Najczęściej rozpoznawaną przez rodziców wadą wymowy jest jąkanie. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyne zaburzenie, z jakim dziecko może się zmagać. Zaburzenia te dzieli się na:

  • Zakłócenia rozwoju mowy – czyli opóźnienie etapu, na którym dziecko zaczyna mówić. Często wynika to z wolniejszego tempa, w jakim dziecko dojrzewa. Zwykle jednak opóźnienie to wyrównuje się do końca 3. r.ż.
  • Zaburzenia rozwoju mowy – mogą mieć różne podłoże, przebieg oraz sposób leczenia.  Jeżeli nie wyrównają się one samoistnie, niestety nie obędzie się bez wizyty u logopedy.
  • Rozwojowe zaburzenia mowy – czyli wady wymowy, które u dziecka pojawiły się od samego początku i nie stwierdzono u dziecka okresu rozwoju zgodnego z normą wiekową,
  • Nabyte zaburzenia mowy – powstają wskutek zatrzymania lub regresu rozwoju mowy.

Najczęściej występujące wady wymowy u dzieci

Do grona najczęściej pojawiających się u dzieci zaburzeń wymowy należą m.in.:

Dysglosja

To zaburzenie, które polega na zniekształceniu dźwięków w trakcie wymowy lub całkowita niemożność ich prawidłowego wymówienia. Problem ten najczęściej dotyka dzieci, które zmagają się z nieprawidłową budową narządów mowy – zgryzu, języka, warg, podniebienia twardego/miękkiego lub za krótkiego wędzidełka, Powodem tej dysfunkcji może być także wada słuchu u dziecka. Objawem zaburzenia jest tzw. seplenienie, czyli zniekształcona artykulacja s, z, c, ś, ź, ż, cz, dz, sz, dż, dź.

Dyslalia

Określana także jako alalia jest opóźnieniem w przyswajaniu języka wskutek wolniejszego wykształcenia się u dziecka funkcji pewnych struktur mózgowych. Dyslalia może dotyczy jednej głoski lub całej grupy dźwięków i może polegać na jej zniekształcaniu, pomijaniu lub zastępowaniu innym dźwiękiem. Za przyczynę występowania tej dysfunkcji uważa się także niewystarczająca sprawność warg, nieprawidłowości w pracy mięśni napinających wiązadła głosowe, brak ich koordynacji lub brak pionizacji języka. Przyczyną dyslalii może być również wada słuchu.

ćwiczenia - logopeda

Afazja

Pojęciem tym określa się całkowitą lub częściową utratę znajomości języka. Może to zostać spowodowane uszkodzeniem u dziecka struktur mózgowych. Zaburzenie to nie wiąże się jednak wadami słuchu, upośledzeniem umysłowym, czy wadami narządów mowy. Afazja u dziecka powoduje, że mowa rozwija się u malucha ze

znacznym opóźnieniem. Całkowicie zachowuje ono jednak zdolność rozumienia.

Giełkot

To kolejna wada wymowy, którą należy leczyć u logopedy. Giełkot powoduje u najmłodszych zaburzenia płynności mówienia. Zmagające się z tym zaburzeniem maluchy mówią za szybko, chaotycznie oraz bardzo niedbale. Do tego stopnia, że nikt nie jest w stanie ich zrozumieć. Może to być spowodowane zarówno zwykłym nawykiem, jak i traumą, która wpłynęła na psychikę dziecka.

Jąkanie

Podobnie jak i wcześniejsza przypadłość jest to zaburzenie tempa mowy. Objawia się jednak nieco inaczej, ponieważ jego objawami jest przeciąganie sylaby, robi za długie przerwy pomiędzy wyrazami lub powtarza te same sylaby. W efekcie dziecko traci kontrolę nad wypowiedzią. Jąkanie u dziecka najczęściej jest spowodowane nadmiernymi skurczami mięśni, które tworzą aparat mowy. Ponadto może ono również być wywołane traumatycznymi przeżyciami lub urazami psychicznymi.

Jak wyleczyć zaburzenia i wady wymowy u dzieci?

Najskuteczniejszym sposobem na wyleczenie wad wymowy jest wizyta u logopedy z Katowic. Z pomocą logopedy zaburzenia wymowy u dzieci znikną. Należy jednak pamiętać o tym, że leczenie wad wymowy wymaga czasu. Zmiany w sposobie wysławiania się dziecka nie zajdą w jeden dzień. Korzystając z pomocy specjalisty, można im jednak zaradzić.