Przepompowywanie substancji ropopochodnych, kwasów i innych cieczy o różnych właściwościach wymaga wykorzystania specjalistycznych urządzeń. Należą do nich m.in. pompy pneumatyczne tłokowe. Czym się charakteryzują, jak działają i jakie parametry mają największe znaczenie? Czytaj dalej, a poznasz odpowiedzi na powyższe pytania.

Pompy pneumatyczne tłokowe – poznaj ich charakterystykę i sposób działania

Pompy pneumatyczne to urządzenia, które umożliwiają przetaczanie różnorodnych płynnych substancji o odmiennych właściwościach. Wspomnieć można o olejach, farbach, ściekach, wodzie, ale i nie tylko. Tym samym znajdują swoje zastosowanie w przemyśle spożywczym, rolniczym, kosmetycznym, oczyszczalniach ścieków, rafineriach, a także w wielu innych branżach oraz miejscach. To właśnie mnogość zastosowań decyduje o ich popularności.

Spośród nich wyszczególnić można m.in. pompy tłokowe. Umożliwiają transport zróżnicowanych substancji za sprawą mechanizmu wywołującego różnicę ciśnień, która tworzy się pomiędzy dwiema stronami – ssawną i tłoczną.

Niezbędne dla działania pomp pneumatycznych jest źródło sprężonego powietrza. Odpowiada ono za uruchomienie siłownika. Ten natomiast wywołuje nacisk na inny element, czyli tłoczysko, które ostatecznie uwalnia daną substancję umieszczoną w komorze.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pomp pneumatycznych?

Aby przepompowywanie cieczy na podstawie przytoczonego wyżej schematu odbywało się sprawnie i bezpieczne, należy wybrać pompy pneumatyczne dopasowane swoimi właściwościami do konkretnych warunków pracy. Jakie parametry mają kluczowe znaczenie?

Przede wszystkim liczy się wydajność urządzeń. Nie można też zapominać o wartości ciśnienia wylotowego dostosowanego do rodzaju transportowanej substancji oraz materiale użytego do wykonania pomp. Ten powinien być niewrażliwy na oddziaływanie przetłaczanego medium, ale też szereg czynników zewnętrznych. Mowa m.in o wilgoci, czy temperaturze.