Zdjęcia profilowe to ten typ fotografii biznesowej która najczęściej wykorzystywana jest w celach komunikacji biznesowej. Począwszy od stron internetowych i firmowego intranetu, poprzez media społecznościowe LinkedIn czy Facebook a skończywszy na tradycyjnej stopce e-mail, zdjęcia profilowe są narzędziem pozwalającym na prowadzenie sprawnego dialogu. Nic dziwnego, że cieszą się tak olbrzymim wzięciem.

Popularność mediów społecznościowych połączona z dążeniem do stałego poszerzania i zacieśniania relacji zawodowych niejako wymusiły nowe podejście do komunikacji biznesowej. Ponieważ dziś odbywa się ona głównie za pośrednictwem nowych mediów, a zatem na odległość, jej nadrzędnym celem stało się eliminowanie formalnego dystansu powstającego w takich okolicznościach.

Zdjęcia biznesowe jako forma dialogu

W całym swoim obszarze biznes jest dialogiem, a dialog nie może być sprawnie prowadzony w sytuacji, gdy jedna ze stron pozostaje anonimowa. Wiele firm bardzo szybko zrozumiało, jak istotna jest sprawna, otwarta, nacechowana pozytywnymi wartościami komunikacja. Zdjęcia biznesowe są nie tylko sposobem na wyjście z cienia anonimowości ale również komunikatem kim jest i co sobą reprezentuje osoba na zdjęciu.

Podstawową rolą jaką biorą na siebie zdjęcia profilowe prezentowane w kanałach komunikacyjnych nie jest więc prezentacja fizjonomii. Oczywiście to jak wyglądamy w pewnym stopniu przekłada się na emocje jakie wywołuje u odbiorcy nasza prezentacja, jednak w głównej mierze decydujący głos ma ogólne wrażenie. Schludny wygląd, otwarta mowa ciała, przede wszystkim jednak wyraz twarzy utrwalony na zdjęciu profilowym stanowią o tym, czy jesteśmy odbierani przez innych jako osoby sympatyczne i budzące zaufanie, czy wprost przeciwnie.

Fotografia biznesowa – pierwsze wrażenie

Większość osób słusznie zauważa, że fotografia biznesowa odgrywa kluczową rolę w budowaniu tzw. pierwszego wrażenia. Ono zaś w zależności od naszych odczuć, wyraża się później w skłonności do przypisywania osobie na zdjęciu cech pozytywnych lub negatywnych. Ponieważ jesteśmy społeczeństwem które przyjęło model komunikacji obrazkowej jako ten nadrzędny, zdjęcia profilowe prezentowane na LinkedIn czy Facebook mają znaczący wpływ na trwałe wrażenie. Zależy od tego również jakość komunikacji prowadzonej z naszym otoczeniem biznesowym, klientami a nawet konkurencją.

Każdego dnia nasze media społecznościowe odwiedzane są przez setki osób. Zrobimy dużo lepsze wrażenie, jeśli zadbamy o profesjonalne zdjęcie profilowe w kanałach komunikacji. Kto wie, może to właśnie dzięki temu małemu, owalnemu zdjęciu zdobędziemy nowy, wartościowy kontakt?