Pozwolenie na wytwarzanie odpadów to dokument wymagany prawem dotyczący zdecydowanej większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli Twój biznes generuje odpady, musisz też wiedzieć, czym jest ewidencja odpadów BDO, jakie informacje powinna zawierać i do czego potrzebna jest karta przekazania odpadów. Wyjaśniamy podstawowe wymogi dla firm dotyczące gospodarowania odpadami i podpowiadamy, jak zdobyć pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Od kogo wymagane jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uzyskać muszą wszystkie firmy, które wytwarzają w związku eksploatacją instalacji odpady niebezpieczne w ilości 1 Mg (1 tony) na rok. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest również, jeśli przedsiębiorca generuje za sprawą użytkowanej instalacji odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg (5000 ton) rocznie. Wszystkie podmioty spełniające jeden z powyższych warunków muszą wnioskować o zgodę na wytwarzanie odpadów lub jej przedłużenie, gdy pozwolenie na wytwarzanie odpadów traci swoją ważność. Brak ważnej zgody może spowodować zablokowanie możliwości korzystania z instalacji, a więc paraliż prowadzonej działalności gospodarczej. Podmioty, które otrzymały pozwolenie na wytwarzanie odpadów, obejmuje również z automatu ewidencja odpadów w BDO. Oznacza to, że wszelkie działania związane z generowanymi odpadami takie firmy muszą odnotowywać w elektronicznym systemie BDO, a do przekazania odpadów innej firmie niezbędna jest im karta przekazania odpadów (również generowana w systemie BDO).

Jak i gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zarówno nowe, jak i to dotyczące utrzymania zezwolenia, wydaje się na wniosek eksploatującego instalację przedsiębiorcy, czyli podmiotu wytwarzającego odpady. Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z dość obszerną pulą dokumentów dodatkowych składa się do marszałka województwa lub starosty odpowiedniego dla miejsca prowadzenia działalności przez wytwórcę odpadów. Uzyskane pozwolenia na wytwarzanie odpadów są ważne przez 10 lat. Do wniosku należy dołączyć m.in. tytuł prawny do instalacji wytwarzającej odpady, zaświadczenie o niekaralności, operat przeciwpożarowy. Wykaz dokumentów wraz z przystępnym objaśnieniem procedury pozyskiwania zgód zawiera poradnik udostępniany przez działającą w naszym kraju firmę zarządzającą odpadami – Stena Recycling. Stena Recycling jako dostawca kompleksowych i profesjonalnych usług z obszaru gospodarowania odpadami może również pomóc sporządzić wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów zgłaszającym się do niej przedsiębiorców. Warto z takiego ułatwienia skorzystać.

Ewidencja odpadów BDO – co to jest i z czym się wiąże?

Każdy podmiot, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zostaje z urzędu wpisany do BDO. Oznacza to również, że obejmuje go obowiązkowa ewidencja odpadów w BDO tj. konieczność zbierania wskazanych w przepisach informacji o odpadach, wystawiania elektronicznie dokumentów związanych z wytwarzanymi odpadami, sporządzania rocznych sprawozdań. Taki przedsiębiorca może zlecić odbiór odpadów innej firmie, tylko jeśli potwierdza ten fakt wystawiona przez niego w BDO karta przekazania odpadów (KPO). Dokument stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionych odbiorców i zawiera m.in. informacje o ilości i rodzaju przekazanego odpadu, datę i godzinę jego przekazania, numer rejestracyjny pojazdu, którym będzie prowadzony transport odbieranych odpadów.