~Artykuł sponsorowany
praca w ochronie
Praca w ochronie to bardzo rozbudowane zagadnienie. Wykonywana profesja może dotyczyć ochrony placówki, osób, mienia, transportu wartościowych dzieł sztuki czy pieniędzy, a nawet łączyć ze sobą kilka różnych funkcji. Choć trudno zgodzić się z tezą, że jest to praca dla każdego, bo nie wszyscy mają do niej predyspozycje czy spełniają odpowiednie wymagania, to na pewno jest ona dużo bardziej dostępna dla osób w różnym wieku i kondycji fizycznej.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać ochroniarzem?

W dzisiejszych czasach przyzwyczailiśmy się już do tego, że ochroniarza spotkać możemy praktycznie wszędzie, jednak wielu z nich nie sposób dostrzec – chociażby pracujących przy obsłudze urządzeń monitorujących. Mimo wszystko trzeba sobie zdawać sprawę również z ryzyka, zależnie od pełnionej funkcji można doznać urazów lub nawet stracić życie. Praca w ochronie wiąże się z dwoma ścieżkami kariery pracownika – jako ochroniarz kwalifikowany lub bez kwalifikacji. W obu przypadkach trzeba spełnić kilka warunków, żeby  mieć szansę na zatrudnienie: ukończone 18 lat (czasem 21), obywatelstwo Polski lub jednego z państw należących do Unii Europejskiej, zaświadczenie o niekaralności, posiadanie nienagannej opinii oraz pełnię praw do czynności prawnych. Wszystkie powyższe wymagania muszą zostać spełnione.

monitoring ochrona

Ochroniarz bez kwalifikacji – zalety

W pracy jako ochroniarz bez kwalifikacji możemy spodziewać się mniejszego zakresu obowiązków. W tym charakterze również bardzo często zatrudniani są emeryci, a dla osób z szeregiem niepełnosprawności również znajdzie się miejsce, a nierzadko warunki zatrudnienia tego typu osób są dla pracodawcy lub zleceniodawcy bardzo korzystne. Zazwyczaj w ramach obowiązków pracownik bez kwalifikacji  zajmuje się patrolowaniem danego terenu, monitorowaniem przy pomocy urządzeń elektronicznych, sprawdzaniem stanu systemów alarmowych oraz raportowaniem wszystkich zauważonych odchyleń. Nierzadko również taka osoba pełni różne funkcje łączone – rolę dozorcy wraz ze wskazywania klientom istotnych punktów (np. wejście, wyjście, windy, konkretnych działów).

Jak podnieść wysokość wynagrodzenia?

W zawodzie ochroniarza wyższa pensja najczęściej wiąże się z większym poziomem podejmowanego ryzyka zawodowego i trudniejszymi warunkami pracy. By osiągnąć większe zarobki, dobrym sposobem  będzie zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Wykwalifikowany pracownik ochrony musi posiadać wiele umiejętności takich jak działanie pod presją, wytrzymałość psychiczna, bardzo dobre warunki fizyczne, ale również znajomość sztuk walki i używania broni. Dodatkowo nie może wobec takiej osoby toczyć się żadne postępowanie karne. Wymagane jest również wykształcenie – co najmniej w postaci kursu lub szkoły, dające nie tylko umiejętności praktyczne z zakresu samoobrony, ale i teoretyczne w postaci znajomości przepisów prawa związanego z ochroną. Zarobki ochroniarza kwalifikowanego są zdecydowanie wyższe, a w zakresie jego obowiązków najczęściej jest konwojowanie pieniędzy lub mienia o wysokiej wartości czy ochrona VIPów. Taka działalność z pewnością wiąże się z większym ryzykiem, jednak wykonywana przez odpowiednie osoby może przynieść wiele satysfakcji oraz wysokie zarobki.