PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to jeden z programów przedstawionych przez rząd już jakiś czas temu. Ustawa zaczęła funkcjonować od 1 lipca 2019 roku. Należy stwierdzić także, że jest on dobrowolny i nie wymusza się, aby każdy z niego korzystał. O co w nim tak naprawdę chodzi? Czym jest ten system i co wykonują biura rachunkowe w ramach PPK? O tym poniżej.

Definicja PPK

PPK to skrót od słów Pracownicze Plany Kapitałowe. System ten skierowany jest do pracowników. Jeżeli zgodzą się na taki plan, to mogą zaoszczędzić pieniądze na własne cele emerytalne. Niektóre osoby mogą nie być świadome, że coś takiego istnieje, dlatego przedsiębiorcy bądź działy kadrowe lub księgowe firmy, powinny przedstawić pracownikowi wszelkie informacje na ten temat. Przechodząc jednak do sedna sprawy, to w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, pracodawca powinien otworzyć dla pracownika indywidualny rachunek PPK w jednej z instytucji finansowej, na który co miesiąc wpływałaby część jego wypłaty. Jednak pracownik nie płaci składek do PPK tylko sam. Pochodzą one również od pracodawcy i od państwa. W ramach składki wpłacanej przez pracownika, pracodawca będzie potrącał z jego pensji min. 2% wynagrodzenia. Jeśli pracownik zechce odprowadzać większą składkę, to wówczas można zwiększyć ją o dodatkowe 2%. Natomiast pracodawca będzie przekazywać ze swoich własnych środków min. 1,5% wynagrodzenia. Jeśli chodzi o państwo, to pracownik otrzyma od niego 250 złotych na start oraz dofinansowania roczne w wysokości 240 złotych. Zgromadzone na koncie oszczędności mogą zostać wypłacone przez daną osobę po 60 roku życia.

Kto może korzystać z systemu PPK?

Program ten umożliwia przystąpienie do Pracowniczego Planu Kapitałowego:

  • pracowników w wieku 18-54 lat – są oni zapisywani automatycznie (jeśli nie chcieliby korzystać z PPK, muszą napisać wniosek o rezygnacji);
  • pracowników w wieku 55-69 lat – mogą oni zostać zapisani na podstawie wniosku, który złoży pracodawca.

PPK – warto z niego skorzystać czy nie?

Decydując się na Pracowniczy Plan Kapitałowy, pracownik w jakimś stopniu będzie mógł zadbać o swoją przyszłość emerytalną. Jednak równocześnie deklaruje i zgadza się z tym, aby uzyskiwać mniejsze wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Dlatego też trudno jest odpowiedzieć na to nagłówkowe pytanie. System PPK, tak samo, jak każde inne rozwiązanie ma swoje wady i zalety i decyzja o tym, czy się z niego skorzysta, będzie należała tylko i wyłącznie do konkretnej osoby.

Co oferują biura rachunkowe w ramach PPK?

Tak jak zostało wspomniane wcześniej, na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania pracownika o PPK bądź też założenia indywidualnego rachunku. W wielu przypadkach pracodawcy nie mają za bardzo czasu, aby zajmować się tego rodzaju czynnościami. Dlatego też bardzo często przedsiębiorcy korzystają z pomocy biur rachunkowych w Warszawie. A to dlatego, że biura księgowe są to wyspecjalizowane firmy, które zajmują się takimi działaniami na co dzień. W ramach PPK biura rachunkowe Warszawa oferują przede wszystkim doradztwo w zakresie obsługi PPK. A także zajmują się konfiguracją systemu, wprowadzaniem deklaracji oraz informacji o nich (np. wniosków odnośnie rezygnacji z PPK), naliczaniem składek bądź też przygotowywaniem danych rozliczeniowych.

undefined