100g_ile_to_kgOdpowiedź na pytanie – 100g ile to kilogramów można przedstawić na kilka sposobów:

– 100g to 0,1 kg

– 100g to 1/10 kg

– 100g to jedna dziesiąta jednego kilograma

– 100g stanowi 10% 1kg

Oczami wyobraźni oznacza to, że w 1kg zmieści się dokładnie dziesięć 100 gramów
Czyli 100g + 100g + 100g + 100g + 100g + 100g + 100g + 100g + 100g + 100g = 1 kg

100g-ile-to-kg
Na 1 kg składa 1000 gramów.

Warto zapamiętać, że każdy przedrostek kilo oznacza w każdej mierze po prostu tysiąc. Stąd kilogram oznacza tysiąc gramów.