Kiedy konieczna jest wycena nieruchomości?

Wartość nieruchomości ustalana jest z reguły w przybliżeniu, szacunkowo, według przeróżnych czynników, kształtujących przekonanie o wysokości jej ceny. Właściciel nieruchomości może domniemywać, jaka cena rzeczywiście jest adekwatna, jeżeli nieruchomość pozostaje w status quo. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność potwierdzenia rzeczywistej wartości nieruchomości, niezbędna okaże się opinia o wartości lub operat szacunkowy, które sporządza rzeczoznawca nieruchomości. Według Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wycena nieruchomości dokonywana jest w celu ustalenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lub innych praw majątkowych.

Najczęstsze powody wyceny nieruchomości

Rzeczoznawca nieruchomości powinien ustalić i potwierdzić pisemnie wartość nieruchomości w sytuacji, gdy dochodzi do jej sprzedaży lub w trakcie wnioskowania o kredyt hipoteczny. Zanim bank obciąży zapisem o ustanowieniu hipoteki w księdze wieczystej rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy, który zawiera założenia i ograniczenia oraz istotne informacje o nieruchomości. Wyceny nieruchomości dokonuje się również w przypadku, gdy jest ona przedmiotem umowy darowizny lub podczas ustalenia należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, liczonych procentowo. Wybierając rzeczoznawcę, warto sprawdzić, czy należy on do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Rzeczoznawca nieruchomości – jak mądrze wybrać?

Wycena nieruchomości musi zostać przeprowadzona starannie i rzetelnie. Operat szacunkowy lub opinia o wartości stanowią istotne dokumenty, warunkujące wiele kolejnych postanowień, związanych z gospodarowaniem nieruchomością, dlatego tak ważny jest wybór rzeczoznawcy. Doświadczenie, sumienność w wykonywaniu obowiązków, terminowość i dokładność. Rzeczoznawca majątkowy, zajmujący się wyceną nieruchomości, pani Barbara Włodarczyk świadczy usługi wyceny na najwyższym poziomie. http://www.wycenawlodarczyk.pl/ Zakres terytorialny obejmuje Górny Śląsk, zwłaszcza jego południowe rejony oraz zachód województwa Małopolskiego.