Pomimo silnej presji rynku na automatyzację procesu tłumaczenia oraz wprowadzenia sztucznej inteligencji do translatoryki, udział czynnika ludzkiego nadal pozostaje nieoceniony. Szczególnie w przypadku tłumaczeń dokumentów medycznych, pism nieedytowalnych.

Jak tłumaczyć dokumentację medyczną z leczenia szpitalnego

Tłumaczenia dokumentów medycznych, szczególnie w wersji papierowej lub zeskanowanej, w zasadzie wymagają stuprocentowego wkładu pracy tłumacza-człowieka. Naturalnie – programy typu OCR mogą wstępnie przekształcić tekst nieedytowalny w edytowalny, po czym treść przeznaczoną do tłumaczenia można wrzucić „do kombajnu tłumaczącego”, np. programu typu Trados, MemoQ lub Wordfast etc., wykorzystującego ogromne zasoby pamięci tłumaczeniowych. Jednakże idealny OCR jest praktycznie niemożliwy. W świetle tego konieczna staje się wnikliwa analiza ww. konwersji przez człowieka i mozolna oraz czasochłonna korekta błędów programu konwertującego lub tłumaczenie „na piechotę”, czyli „głową i rękami”, tj. bez użycia aplikacji wspomagających. Z praktyki biura tłumaczeń Best Text w zakresie tłumaczenia dokumentów medycznych (przejdź na stronę www: https://besttext.pl/services/tlumaczenia-medyczne/) wynika, iż najczęściej lepiej jest wydrukować skan dokumentacji medycznej pacjenta oraz tłumaczyć z niego, śledząc tekst zdanie po zdaniu.

Czym jest karta informacyjna leczenia szpitalnego?

Na koniec okresu hospitalizacji pacjent przy wypisie otrzymuje podpisany przez lekarza prowadzącego oraz ordynatora oddziału dokument papierowy lub elektroniczny zawierający historię leczenia szpitalnego wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania terapeutycznego oraz trybu życia. Toteż w epikryzie, czyli zwięzłym podsumowaniu okresu hospitalizacji, podanym na samym końcu treści wypisu ze szpitala, przykładowo może znajdować się zapis „oszczędzający tryb życia”. Dokument ten zwany jest inaczej kartą informacyjną leczenia szpitalnego. Profesjonalne tłumaczenie karty informacyjnej leczenia szpitalnego warto zlecić do wyspecjalizowanego w tematyce medycznej biura tłumaczeń, takiego jak np. Best Text.

Kiedy tłumaczenia medyczne powinny być wykonane bardzo szybko (ekspresowo)?

Bardzo pilne tłumaczenia tekstów medycznych dotyczą przeważnie dokumentacji medycznej pacjentów onkologicznych, czyli chorych na raka. Nawet pacjenci w terminalnej fazie rozwoju guza z przerzutami (rak złośliwy) nie powinni tracić nadziei. To jeszcze nie wyrok śmierci, a nawet lekarz-onkolog mógł pomylić się co do dalszych złych rokowań, szczególnie jeśli przy swojej prognozie nie weźmie pod uwagę, iż pacjent może skorzystać z innych metod terapii niż chirurgiczne wycięcie guza i okalających go tkanek, radioterapii bądź chemioterapii. Dlatego też w przypadku nie zrezygnowanych osób chorych na nowotwór członkowie ich rodzin dość często poszukują pomocy poza granicami kraju.

Kiedy ważą się losy zdrowia, a życie wisi na włosku, czas odgrywa kluczową rolę. Bezbłędne, błyskawiczne tłumaczenie medyczne (np. 20 stron dokumentacji w ciągu 24 godzin) oraz sprawne wdrożenie nowoczesnych lub alternatywnych, niedostępnych w Polsce, procedur medycznych mogą odnieść skutek pełnego wyleczenia z choroby lub przedłużenia życia pacjenta oraz podniesienia jego jakości. To są wartości bezcenne. Czasem terapia zagraniczna to leczenie z wyboru, czasem ostatnia deska ratunku. Tak czy owak ekspresowe tłumaczenia medyczne zamawiane są wówczas najczęściej na język angielski lub język niemiecki. Doskonałe tłumaczenia dokumentów medycznych przez wyspecjalizowanego tłumacza medycznego, np. z Best Text, powinny otworzyć drzwi do terapii antynowotworowych w Niemczech, Anglii, USA lub innych, dowolnych krajach. Zatem tłumaczenia ekspresowe w medycynie są usługą bardzo pożądaną, szczególnie dla osób prywatnych poszukujących nowoczesnych rozwiązań w zakresie postępowania terapeutycznego.