Coraz częściej polskie banki muszą borykać się z zagadnieniem zwrotu składek pobranych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu. Kolejne wyroki sądów przyznające konsumentom prawo do odzyskania poniesionych kosztów skłaniają kredytobiorców do podjęcia sporu z instytucją finansową i przeniesienia go na wokandę. Jak się ubiegać o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu?

Ubezpieczenie niskiego wkładu – czym jest?

Wkład własny na określonym procentowo poziomie to jeden z obowiązkowych warunków udzielania kredytów hipotecznych. Przez wiele lat brak możliwości wniesienia środków w odpowiedniej kwocie, zazwyczaj 20% wartości kredytowanej nieruchomości, skutkował koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Dodatkowe ubezpieczenie stwarzało szansę na finansowanie wymarzonej nieruchomości, ale zapisy polis UNWW wzbudzają do dziś wiele kontrowersji.

Pozornie uczciwe postanowienia były furtką dla kredytobiorców, którzy nie spełniali narzuconych wymogów kwotowych. Jednak w wielu przypadkach ubezpieczenie stanowiło koszt kredytu. Klient stawał się zobowiązany do pokrycia kosztów ochrony ubezpieczeniowej instytucji finansowej przed wyszczególnionym rodzajami ryzyka. Bank w takim przypadku stawał się jednocześnie ubezpieczonym i uposażonym, a polisa w praktyce przekładała się na wyższe składki lub większą marżę.

Kiedy ubiegać się o zwrot składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu?

Wadliwa konstrukcja szeregu zapisów o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stała się przedmiotem analizy prawniczej. W toku kolejnych rozpraw sądy zaczęły dopatrywać się w polisach UNWW tzw. klauzul niedozwolonych, które rażąco naruszały interesy klienta. W miarę upływu czasu orzecznictwo wskazywało m.in., że niejednoznaczne i nieprecyzyjne zapisy wprowadzały konsumentów w błąd, a konstrukcja polisy nie wyjaśniała istoty zabezpieczenia. Postępowanie sądowe dotyczące zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu omawia artykuł na zwrotubezpieczenia.pl, gdzie wskazano podstawy i procedurę zmierzającą do odzyskania nienależnie pobranych środków.

 

Jak odzyskać zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu?

Chcąc ubiegać się o zwrot składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, najlepiej skonsultować się z doświadczonym w tej materii prawnikiem, który wie jak kształtuje się proces ubiegania się o pieniądze z tytułu UNWW. Dokładna analiza całokształtu dokumentacji kredytowej umożliwia podjęcie konkretnych kroków. Praktyka wskazuje, że reklamacje składane w banku w sprawie odzyskania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu nie przynoszą pożądanych efektów. Instytucje finansowe rzadko godzą się na polubowne rozwiązanie tej kwestii. Dlatego najczęściej sprawa znajduje swój finał w sądzie, w którym należy złożyć pozew określający dokładnie przedmiot żądania. Jeżeli w pierwszej instancji zapadnie wyrok niekorzystny dla konsumenta, zawsze należy odwołać się od orzeczenia i walczyć o odzyskanie nienależnie pobranych środków.